Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregel “Hogere Waarden Wet geluidhinder 2018 regio Midden-Holland”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel “Hogere Waarden Wet geluidhinder 2018 regio Midden-Holland”
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeluid
Externe bijlageBeleidsregel Hogere Waarden Wgh 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk VIIIa van de Wet geluidhinder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2019Nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-53789

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel “Hogere Waarden Wet geluidhinder 2018 regio Midden-Holland”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 19 februari 2019 de Beleidsregel “Hogere Waarden Wet geluidhinder 2018 regio Midden-Holland” vastgesteld.

 

In de Wet geluidhinder staan voorkeursgrenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel. Met deze waarden dient rekening gehouden te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een gemeente heeft binnen de regelgeving beleidsvrijheid om tot een bepaalde maximale waarde hogere waarden vast te stellen. Het huidige regionale beleid voor de Wet geluidhinder komt uit 2012. In dit beleid is onvoldoende aandacht voor het geluidsbinnenniveau bij transformatie van niet-geluidsgevoelige gebouwen naar geluidsgevoelige gebouwen. Beleid hiervoor is wenselijk om geluidsoverlast en daarmee ongewenste gezondheidseffecten te voorkomen.

 

De beleidsregel is opgenomen in de externe bijlage.