Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Aanwijzen weggedeelten bestemd voor het parkeren door vergunninghouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen weggedeelten bestemd voor het parkeren door vergunninghouders
CiteertitelAanwijzen weggedeelten bestemd voor het parkeren door vergunninghouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren
Externe bijlagenBedrijventerrein Groote Wetering Bedrijvenpark Rijnhoek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bodegraven-Reeuwijk/318394/CVDR318394_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-316722

Z-15-33605

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen weggedeelten bestemd voor het parkeren door vergunninghouders

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat zij ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013, na goedkeuring van de raad, bij openbaar te maken besluit weggedeelten kunnen aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 

dat zij het voornemen hebben als weggedeelten bestemd voor het parkeren door vergunninghouders aan te wijzen:

 

 • a.

  weggedeelten op het bedrijventerrein Groote Wetering te Bodegraven;

 • b.

  weggedeelten op het bedrijvenpark Rijnhoek (vrachtwagenparkeerstroken) te Bodegraven;

 

dat de raad in zijn openbare vergadering van 11 december 2013 goedkeuring heeft verleend aan het aanwijzen van het bedrijventerrein Groote Wetering te Bodegraven;

 

dat de raad in zijn openbare vergadering van 18 december 2019 wordt voorgesteld het bedrijvenpark Rijnhoek (vrachtwagenparkeerstroken) te Bodegraven aan te wijzen;

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013;

 

besluiten:

 

 • 1.

  aan te wijzen als weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders:

   

  • a.

   weggedeelten op het bedrijventerrein Groote Wetering te Bodegraven;

  • b.

   weggedeelten op het bedrijvenpark Rijnhoek (vrachtwagenparkeerstroken) te Bodegraven;

 • een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, nummers Z-33605.OR.0.19.001 (Groote Wetering) en Z-33605.OR.0.19.002 (Rijnhoek);

   

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020.

 

Bodegraven, 26 november 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

 

 

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw bezwaar.