Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Maximum aantallen uit te geven parkeervergunningen voor het bedrijventerrein Groote Wetering en bedrijvenpark Rijnhoek te Bodegraven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMaximum aantallen uit te geven parkeervergunningen voor het bedrijventerrein Groote Wetering en bedrijvenpark Rijnhoek te Bodegraven
CiteertitelMaximum aantallen parkeervergunningen Groote Wetering en Rijnhoek te Bodegraven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bodegraven-Reeuwijk/318394/CVDR318394_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-316723

Z-15-33605

Tekst van de regeling

Intitulé

Maximum aantallen uit te geven parkeervergunningen voor het bedrijventerrein Groote Wetering en bedrijvenpark Rijnhoek te Bodegraven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat in artikel 3, derde lid, van de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013 (hierna: de Verordening), de categorieën van vergunninghouders staan waaraan een parkeervergunning kan worden verleend;

 

dat zij ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Verordening, bij openbaar te maken besluit een maximum aantal uit te geven parkeervergunningen per aangesloten gebied, per categorie en per aanvrager kan vaststellen;

 

dat het voor het bedrijventerrein Groote Wetering en voor bedrijvenpark Rijnhoek te Bodegraven gewenst is maximum aantallen uit te geven vergunningen vast te stellen;

 

gelet op artikel 3 van de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013;

 

besluiten:

 • 1.

  voor het bedrijventerrein Groote Wetering te Bodegraven de volgende maximum aantallen uit te geven vergunningen (per categorie) vast te stellen:

  • a.

   Bewonersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie I): 0 vergunningen;

  • b.

   Ondernemersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie II): 154 vergunningen;

  • c.

   Ondernemersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus (categorie III): 13 vergunningen;

  • d.

   Ondernemersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus op een parkeerplaats welke op werkdagen tussen 6:00 en 19:00 uur fungeert als wachtplaats (categorie IV): 4 vergunningen;

  • e.

   Werknemersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie V): 0 vergunningen;

  • f.

   Inwonersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus (categorie VI): restant;

  • g.

   Inwonersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus op een parkeerplaats welke op werkdagen tussen 6:00 en 19:00 uur fungeert als wachtplaats (categorie VII): restant; 

 • 2.

  voor het bedrijvenpark Rijnhoek te Bodegraven de volgende maximum aantallen uit te geven vergunningen (per categorie) vast te stellen:

  • a.

   Bewonersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie I): 0 vergunningen;

  • b.

   Ondernemersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie II): 0 vergunningen;

  • c.

   Ondernemersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus (categorie III): 0 vergunningen;

  • d.

   Ondernemersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus op een parkeerplaats welke op werkdagen tussen 6:00 en 19:00 uur fungeert als wachtplaats (categorie IV): 8 vergunningen;

  • e.

   Werknemersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie V): 0 vergunningen;

  • f.

   Inwonersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus (categorie VI): restant;

  • g.

   Inwonersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus op een parkeerplaats welke op werkdagen tussen 6:00 en 19:00 uur fungeert als wachtplaats (categorie VII): restant; 

 • 3.

  te bepalen dat deze besluiten in werking treden op 1 januari 2020. 

Bodegraven, 26 november 2019. 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager 

de burgemeester

mr. C. van der Kamp

  

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw bezwaar.