Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Supermarktstructuur gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSupermarktstructuur gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelSupermarktstructuur gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsupermarkt
Externe bijlagenOnderzoek Supermarktstructuur Bodegraven-Reeuwijk Raadsvoorstel Supermarktstructuur gemeente Raadsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2020Nieuwe regeling

24-06-2020

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Supermarktstructuur gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2020 een ontwikkelingskader vastgesteld voor de gewenste supermarktstructuur binnen de gemeente. Aan de hand van dit ontwikkelingskader worden eventuele toekomstige verzoeken voor vestiging, uitbreiding en verplaatsing van supermarkten getoetst. Wanneer het verzoek past binnen het ontwikkelingskader wordt planologisch medewerking verleend, mits kan worden voldaan aan een goede ruimtelijke inpassing. Op deze wijze beoogt de gemeente om de supermarkt als voorziening binnen alle dorpen te behouden en de groei aan te laten sluiten bij de verwachte groei van het aantal inwoners.

Het ontwikkelingskader is gebaseerd op de rapportage Onderzoek Supermarktstructuur Gemeente Bodegraven-Reeuwijk van Droogh Trommelen en Partners (DTNP), Adviseurs voor Ruimte en Strategie en is beschreven in het raadsvoorstel van 19 mei 2020. De rapportage, het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de externe bijlagen.