Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT van 16 APR 2015, no. 4 ter uitvoering van de Prijzenwet BES

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT van 16 APR 2015, no. 4 ter uitvoering van de Prijzenwet BES
CiteertitelPrijzenbesluit aardolieproducten Bonaire april 2015
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire februari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Prijzenwet BES, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-201501-07-2015Nieuwe regeling

16-04-2015

A.B. 2015, no. 3

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT van 16 APR 2015, no. 4 ter uitvoering van de Prijzenwet BES

BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat het wenselijk is als gevolg van de veranderingen van de prijzen van olieproducten op de wereldmarkt, de navolgende hoogst toelaatbare prijzen voor aardolieproducten in het openbaar lichaam Bonaire opnieuw vast te stellen;

Gelet op:

artikel 2 van de Prijzenwet BES;

Gelezen:

het advies van de Directie RO-beleid & Projecten van 14 april 2015.

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen het navolgende eilandsbesluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij dit eilandsbesluit bepaalde wordt verstaan onder:

verkopen:verkopen of te koop aan bieden;
groothandelsprijs:prijs bij verkoop aan de kleinhandelaar en voor zover het betreft gasolie bij verkoop aan bakkerijen voor eigen gebruik;
kleinhandelsprijs:prijs bij verkoop aan de consument.

Artikel 2

Het is een ieder verboden in het openbaar lichaam Bonaire de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:

GROOTHANDELSPRIJS:  
Mogas 9598,02 USDcent per liter;
kerosine47,68 USDcent per liter;
gasolie62,95 USDcent per liter;
LPG 100 lbs16,98 USD per cilinder;
LPG 20 lbs4,78 USD per cilinder.
   
KLEINHANDELSPRIJS:  
Mogas 95104,90 USDcent per liter;
kerosine50,30 USDcent per liter;
gasolie66,90 USDcent per liter;
LPG 100 lbs23,10 USD per cilinder;
LPG 20 lbs6,29 USD per cilinder.

Artikel 3

Het prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire februari 2015, no. 5 (A.B. 2015, no. 2) wordt ingetrokken.

Artikel 4

  • 1. Dit eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire opgenomen.

  • 2. Dit eilandsbesluit wordt eventueel in een aangepaste vorm, bekend gemaakt in één of meer dagbladen die in het openbaar lichaam worden verspreid.

Artikel 5

Dit eilandsbesluit treedt in werking op 17 april 2015.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire april 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit en getekend op 16 APR 2015

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de gezaghebber, de eilandsecretaris,

E. E. Rijna mr. N. M. Gonzalez