Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 16e januari 1987, no.4, tot verdeling van de kieskring Bonaire in stemdistricten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 16e januari 1987, no.4, tot verdeling van de kieskring Bonaire in stemdistricten
CiteertitelEilandsbesluit Stemdistricten Bonaire
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
17-01-198710-10-2010Nieuwe regeling

16-01-1987

A.B. 1987, no. 1

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 16e januari 1987, no.4, tot verdeling van de kieskring Bonaire in stemdistricten

Artikel 1

 • 1. De kieskring Bonaire wordt verdeeld in vijf stemdistricten.

 • 2. De stemdistricten in de kieskring Bonaire omvatten de hierna omschreven gebieden:

  • a.

   stemdistrict 1:

   het gebied Kralendijk met uitzondering van de wijken Nord di Saliña, Entrejol, Nikiboko-Zuid, Nikiboko-Nord en Amboina, alsmede het gebied gelegen bezuiden Kaya ir. Randolph Statius van Eps en beoosten en bewesten de Caraïbische Zee;

  • b.

   stemdistrict 2:

   de wijken Amboina, Nikiboko-Nord en Nikiboko-Zuid;

  • c.

   stemdistrict 3:

   het gedeelte van de wijk Entrejol gelegen bezuiden de onverharde wegen, die ter hoogte van het consultatiebureau (voormalige politiewacht) oost- en westwaarts door voormelde wijk lopen;

  • d.

   stemdistrict 4:

   het gedeelte van de wijk Entrejol niet vallend onder stemdistrict 3, de wijk Nord di Saliña en het gebied Tras di Montaña;

  • e.

   stemdistrict 5:

   het gebied omvattende Rincon en het overige gedeelte van het eiland.

Artikel 3

Dit besluit welke kan worden aangehaald als "Eilandsbesluit Stemdistricten Bonaire", treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.