Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 27 september 2006, no. 1 tot vaststelling van de tarieven voor huurauto's op Bonaire (Besluit tarieven huurauto's Bonaire)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 27 september 2006, no. 1 tot vaststelling van de tarieven voor huurauto's op Bonaire (Besluit tarieven huurauto's Bonaire)
CiteertitelBesluit tarieven huurauto's Bonaire
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Deze regeling vervangt de Tarieven huurauto's Bonaire A.B. 1993, no. 10 en A.B. 1996, no. 21.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Eilandsverordening huurauto-diensten Bonaire 1962

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2011Art. 1

29-12-2011

A.B. 2011, no. 17

Onbekend
10-10-201030-12-2011Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
28-09-200610-10-2010Nieuwe regeling

27-09-2006

A.B. 2006, no. 13

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 27 september 2006, no. 1 tot vaststelling van de tarieven voor huurauto's op Bonaire (Besluit tarieven huurauto's Bonaire)

Artikel 1

I Het maximumtarief voor vervoer van een cruise passagier in een huurauto bedraagt per persoon gedurende 06:00 - 24:00 uur:

a. Zuidelijke routeNaf.43,75US$25,00
b. Noordelijke routeNaf.43,75US$25,00
c. Stranden rondom kom Kralendijk tot een maximum van 4 (vier) personenNaf.15,75US$ 9,00
d. Stranden buiten kom Kralendijk    
tot een maximum van 4 personenNaf.35,00US$20,00

II Het maximumtarief voor het vervoer van ten hoogste vier personen (exclusief de chauffeur) in een huurauto bedraagt per rit (ook in omgekeerde richting) gedurende de periode 06:00 - 24:00:

a. van vliegveld naar Amboina21,0012,00
van vliegveld naar Antriol21,0012,00
van vliegveld naar Bel-air appt.17,5010,00
van vliegveld naar Belnem17,5010,00
van vliegveld naar Bon.Petr.Corp.52,5030,00
van vliegveld naar Bonaire Caribbean Club29,7517,00
van vliegveld naar Buddy Dive Resort22,7513,00
van vliegveld naar Captain Don's Habitat22,7513,00
van vliegveld naar Caribbean Court15,759,00
van vliegveld naar Club Nautico17,5010,00
van vliegveld naar Cyndanny Lodge15,759,00
van vliegveld naar Den Laman Condominium22,7513,00
van vliegveld naar Den Tera17,5010,00
van vliegveld naar Divi Flamingo Beach Resort15,759,00
van vliegveld naar Great Escape17,5010,00
van vliegveld naar Harbour Village22,7513,00
van vliegveld naar Jachthaven22,7513,00
van vliegveld naar Kralendijk15,759,00
van vliegveld naar Kria Bon21,0012,00
van vliegveld naar Lac Bay Resort35,0020,00
van vliegveld naar Mexico Noord24,5014,00
van vliegveld naar Mexico Zuid21,0012,00
van vliegveld naar Nikiboko Noord19,2511,00
van vliegveld naar Noord Salifia21,0012,00
van vliegveld naar Plantage Karpata43,7525,00
van vliegveld naar Playa Frans78,7545,00
van vliegveld naar Playa Grandi47,2527,00
van vliegveld naar Plaza Resort15,759,00
van vliegveld naar Punta Blanco31,5018,00
van vliegveld naar Republiek28,0016,00
van vliegveld naar Rineon35,0020,00
van vliegveld naar Rode Pan35,0020,00
van vliegveld naar Sand Dollar Condominium22,7513,00
van vliegveld naar Sorobon Beach35,0020,00
van vliegveld naar Tera Kora17,5010,00
van vliegveld naar Tras di Montagne/telefooncel26,2515,00
van vliegveld naar Witte Pan31,5018,00
van vliegveld naar Zuidkust (AKZO)31,5018,00
van Bonaire Petrolium Corporation naar Kralendijk40,2527,00
van Bon. Petr. Corp. naar Antriol / Nort Salifia37,2521,50
van Divi Flamingo Beach Resort naar Den Laman Cond.15,759,00
van Divi Flamingo Beach Resort naar Kralendijk15,759,00
van Captian Don's Habitat naar Divi Flamingo Beach17,7510,00
van Captian Don's Habitat naar Kralendijk15,759,00
van Den Laman Cond. naar Divi Flamingo Resort15,759,00
van Captain Don's habitat naar 40,2523,00
Dagtour (Daytour) per uur43,7525,00

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde tarieven worden verhoogd:

 • a.

  met 50%, indien de rit plaatsvindt tussen 24.00 en 06.00 uur;

 • b.

  met fl.1,75 (US$1,00) indien de rit plaatsvindt op een zondag of een officiële feestdag;

 • c.

  met 20% per bijkomende passagiers, ingeval meer dan vier (4) personen worden vervoerd,

 • d.

  met Naf. 8,75 ($5,00) voor een wachttijd van elk 15 minuten of een deel daarvan.

Artikel 3

Een vergoeding van fl.1,75 ($1,00) is verschuldigd, indien de kofferruimte niet normaal gesloten kan worden door het aantal bagage dat dient te worden getransporteerd.

Artikel 4

De houder van een vergunning als bedoeld in de Eilandsverordening huurautodiensten Bonaire (A.B. 1962, no.6), is verplicht een lijst met de in dit besluit vermelde tarieven duidelijk zichtbaar voor de passagier in diens huurauto aan te brengen.

Artikel 5

Indien de houder van een vergunning voor het onderhoud van een huurautodienst een hoger tarief in rekening heeft gebracht dan krachtens dit besluit is toegestaan of indien hij niet voldoet aan de voorwaarde zoals vermeld in artikel 4, kan het bestuurscollege, de commissie bedoeld in artikel 13 van de Eilandsverordening huurautodiensten Bonaire gehoord, de vergunning al dan niet tijdelijk intrekken.

Artikel 6

De Tarieven huurauto's Bonaire A.B. 1993, no. 10 en A.B. 1996 no. 21 worden ingetrokken.

Artikel 7

Dit eilandbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.

Artikel 8

Dit eilandbesluit, houdende algemene maatregelen kan worden aangehaald als: Besluit tarieven huurauto's Bonaire.