Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Besluit tot vaststelling van de arbeidsvoorwaardenregeling 2017 gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vaststelling van de arbeidsvoorwaardenregeling 2017 gemeente Borsele
CiteertitelBesluit tot vaststelling van de arbeidsvoorwaardenregeling 2017 gemeente Borsele
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie
Externe bijlageBijlage A Arbeidsvoorwaardenregeling Borsele

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201701-01-2017nieuwe regeling

04-07-2017

Gemeenteblad, d.d. 20-11-2017, 202255

17.013474

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststelling van de arbeidsvoorwaardenregeling 2017 gemeente Borsele

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele;

 

Gelezen het advies van de afdeling P&O van GR Samenwerking de Bevelanden van 8 juni 2017 nummer 17.0002066;

 

Gelet op het collegebesluit d.d. 4 juli 2017 nummer 17.013474;

Artikel 1  

De arbeidsvoorwaardenregeling 2017 gemeente Borsele vast te stellen in overeenstemming met bijlage A behorend bij dit besluit.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

 

Artikel 3  

De regeling in dit besluit kan worden aangehaald als ‘arbeidsvoorwaardenregeling 2017 gemeente Borsele’.

Aldus vastgesteld op 4 juli 2017.

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

J.P. van den Berge. G.M. Dijksterhuis.

Secretaris Burgemeester