Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201216-05-201221-09-2017Nieuwe regeling

03-07-2012

Boxmeers Weekblad, 10 juli 2012

O-BOC/2012/2168

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

gelezen het voorstel van de afdeling O-BOC van 28 juni 2012

gelet op;

artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2012

 

B E S L U I T E N :

 

Aan te wijzen als collectieve festiviteiten waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxmeer 2012 niet gelden:

 

Artikel 1  

1. de volgende dagen voor de gehele gemeente:

a. Nieuwjaarsdag;

b. Koninginnedag;

c. Oudjaarsdag;

d. De zaterdag voorafgaande aan carnavalszondag, carnavalszondag, carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag;

 

2. de volgende dagen voor het betreffende kerkdorp van de gemeente:

a. De zaterdag voorafgaande aan de eerste zondag in de maand juli, de eerste zondag in de maand juli, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de eerste zondag in de maand juli voor het kerkdorp Beugen;

b. De maandag waarop de wielerronde “Daags na de Tour” wordt gehouden voor het kerkdorp Boxmeer;

c. De vrijdag en de zaterdag voorafgaande aan de derde zondag in de maand augustus, de derde zondag in de maand augustus, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de derde zondag in de maand augustus voor het kerkdorp Boxmeer;

d. De zaterdag voorafgaande aan de eerste zondag in de maand oktober, de eerste zondag in de maand oktober, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de eerste zondag in de maand oktober voor het kerkdorp Groeningen

e. De zaterdag voorafgaande aan de derde zondag in de maand juli, de derde zondag in de maand juli, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de derde zondag in de maand juli voor het kerkdorp Holthees;

f. De zaterdag voorafgaande aan de tweede zondag in de maand juni, de tweede zondag in de maand juni, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de tweede zondag in de maand juni voor het kerkdorp Maashees;

g. De zaterdag voorafgaande aan de eerste zondag na 3 oktober, de eerste zondag na 3 oktober, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de eerste zondag na 3 oktober voor het kerkdorp Oeffelt;

h. De zaterdag voorafgaande aan de derde zondag in de maand augustus, de derde zondag in de maand augustus, evenals de maandag, de dinsdag en de woensdag volgende op de derde zondag in de maand augustus voor het kerkdorp Overloon;

i. Hemelvaartsdag, evenals de vrijdag, de zaterdag en de zondag na Hemelvaartsdag voor het kerkdorp Rijkevoort;

j. De zaterdag voorafgaande aan de laatste zondag in de maand augustus, de laatste zondag in de maand augustus, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de laatste zondag in de maand augustus voor het kerkdorp Sambeek;

k. De zaterdag voorafgaande aan de tweede zondag in de maand augustus, de tweede zondag in de maand augustus, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de tweede zondag in de maand augustus voor het kerkdorp Vierlingsbeek;

l. De zaterdag voorafgaande aan de laatste zondag in de maand september, de laatste zondag in de maand september, evenals de maandag en de dinsdag volgende op de laatste zondag in de maand september voor het kerkdorp Vortum-Mullem;

 

3. Te bepalen dat dit besluit terugwerkende kracht heeft tot de dag dat de APV Boxmeer 2012 in werking is getreden.

 

Boxmeer, 3 juli 2012

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris,                                      de burgemeester,

 

 

drs. ir. H.P.M. van der Loo                    K.W.T. van Soest