Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Uitsluiting digitale wob-verzoeken en via de fax

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitsluiting digitale wob-verzoeken en via de fax
CiteertitelUitsluiting digitale wob-verzoeken en via de fax
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBesluit uitsluiting elektronische indiening van wob-verzoeken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-201331-05-2018Afwijking van het besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer

30-10-2013

Boxmeers Weekblad, www.boxmeer.nl en www.overheid.nl

O-BOC/2013/3819 en O-BOC/2013/3821

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitsluiting digitale wob-verzoeken en via de fax

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Reg.nr.: O-BOC/2013/3821

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Uitsluiting van de digitale weg voor alle verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en via de fax.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2013;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur;

gelet op het Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 oktober 2009;

B E S L U I T :

  • 1.

    In afwijking van het Besluit nadere elektronisch berichtenverkeer alle verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur uit te sluiten van het indienen via de digitale/elektronische weg bij de gemeente Boxmeer;

  • 2.

    het indienen van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur uit te sluiten van het indienen via de fax.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2013.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris-directeur, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest