Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2014
CiteertitelMandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBesluit mandaatregeling 2014 exb-2018-14033 Afdelingshoofden Mandaatregeling 2014 Burgerzaken exb-2018-14037 Bedrijfsbureau Ruimte Bestuursondersteuning en Communicatie Vergunningen Register 2014 exb-2018-14042 Financiën Interne dienstverlening Milieu Realisatie en Mobiliteit Sociale zaken exb-2018-14047 exb-2018-14048 exb-2018-14049

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 10:3 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201427-12-2017Actualisatie

19-12-2013

Boxmeers weekblad

O-BOC/2013/4292

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2014

 

 

 

 

Mandaat-, machtigings- en volmachtregeling en mandaat-, machtigings- en volmachtregister

 

 

De burgemeester van de gemeente Boxmeer;

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer;

 

Gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

B E S L U I T :

Artikel 1 Intrekking

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • ·

  De mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2013 en het daarbij behorende mandaat-, machtigings- en volmachtregister Boxmeer 2013 d.d. 11 december 2012;

 • ·

  (eerste wijziging) van het mandaat-, machtigings- en volmachtregister 2013 d.d. 14 mei 2013;

 • ·

  (eerste wijziging) van de mandaat-, machtigings- en volmachtregeling 2013 d.d. 17 augustus 2013.

Artikel 2 Nieuw besluit

Tot vaststelling van het mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2014 en het daarbij behorende mandaat-, machtigings- en volmachtregister Boxmeer 2014.

Artikel 3 Citeertitel

Als citeertitel geldt:

 • ·

  mandaat-, machtigings- en volmachtregeling Boxmeer 2014.

 • ·

  mandaat-, machtigings- en volmachtregister Boxmeer 2014.

Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt op 1 januari 2014 in werking;

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het “Boxmeers weekblad” en via de gemeentelijke website en zal tevens via CVDR op www.overheid.nl beschikbaar worden gesteld.

 

Voor akkoord

Datum: 19 december 2013

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer, burgemeester van Boxmeer,

de secretaris-directeur

 

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

 

Besluit mandaatregeling 2014

[Klik hier om het document te downloaden]

Afdelingshoofden

Mandaatregeling 2014

Burgerzaken

[Klik hier om het document te downloaden]

Bedrijfsbureau Ruimte

Bestuursondersteuning en Communicatie

Vergunningen

Register 2014

[Klik hier om het document te downloaden]

Financiën

Interne dienstverlening

Milieu Realisatie en Mobiliteit

Sociale zaken

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]