Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregels 'Terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2014'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels 'Terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2014'
CiteertitelBeleidsregels 'Terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2014'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels Terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Werk en Bijstand
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201401-01-2015Gewijzigde regelgeving

06-02-2014

Gemeenterubriek Boxmeers Weekblad 11 februari 2014, website gemeente Boxmeer

I-SZ/2014/110

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels 'Terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2014'