Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPreventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017
CiteertitelPreventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagePreventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 43a Drank- en Horecawet (DHW)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2014Wijziging Drank- en Horecawet

03-07-2014

Boxmeers Weekblad

O-BOC/2013/4280

Tekst van de regeling

Intitulé

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017