Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Parkeerplan gemeente Boxmeer 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerplan gemeente Boxmeer 2014
CiteertitelParkeerplan gemeente Boxmeer 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageParkeerplan Boxmeer 2014.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Planwet verkeer en vervoer
  2. www.wetten.overheid.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-2014Actualisatie oude beleid (Parkeernota 2005)

03-07-2014

Boxmeers Weekblad 2 september 2014

R-MRM/2014/1934

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerplan gemeente Boxmeer 2014