Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2015
CiteertitelVerordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening huisvesting 2015.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op Primair Onderwijs, Wet op Voortgezet Onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201516-07-2019Herziening n.a.v. de Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het Expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES

11-12-2014

Boxmeers Weekblad van 6 januari 2015

I-WL/2014/3425

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2015