Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Kadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost
CiteertitelKadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost Raadsbesluit Kadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college heeft op 3 maart 2015 ingestemd met de Kadernota 2016 GR KCV. Het Algemeen Bestuur heeft deze kadernota vastgesteld op 30 maart 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-201530-03-201512-10-2016Nieuwe Kadernota

03-03-2015

Boxmeers Weekblad d.d. 9 juni 2015

I-SZ/2015/187

Tekst van de regeling