Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Kadernota 2016 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKadernota 2016 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant
CiteertitelKadernota 2016 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKadernota 2016 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant Raadsbesluit Kadernota 2016 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college van B&W heeft op 3 maart 2016 ingestemd met de Kadernota 2016 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant. Het Algemeen Bestuur stemt hiermee in op 24 juni 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-201512-10-2016Nieuwe Kadernota

03-03-2015

Boxmeers Weekblad d.d. 23 juni 2015

I-SZ/2015/230

Tekst van de regeling