Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Compensatieregeling Peuterspeelzaalwerk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling Peuterspeelzaalwerk 2015
CiteertitelCompensatieregeling Peuterspeelzaalwerk 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-08-2020Nieuwe regeling, omdat het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk is afgeschaft met ingang van 1 januari 2015.

02-02-2012

Boxmeers Weekblad d.d. 2 december 2014 en ter inzage gelegd

I-WL/2011/3770

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling Peuterspeelzaalwerk 2015

 

 

 

De Gemeenteraad heeft besloten om de compensatieregeling Peuterspeelzalen vast te stellen. De compensatieregeling peuterspeelzaalwerk treedt in werking per 1 januari 2015.

Uitgangspunt bij de compensatieregeling is om, in het belang van het kind, in de gemeente Boxmeer kinderwerk (voor kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs) aan te bieden aan die kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag of tegemoetkoming in de kosten op basis van de beleidsregels bijzondere bijstand.

 

Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk

 • 1.

  De gemeente Boxmeer besluit tot het bieden van de mogelijkheid tot kinderwerk voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  (€ 7,75 x 2 dagdelen per week (7 uur) gedurende 40 weken).

 • 3.

  In onderstaande tabel wordt de in rekening te brengen ouderbijdrage tot en met een modaal inkomen 2014 benoemd. Daarbij is de ouderbijdrage het percentage van de onder twee genoemde kostprijs.

 

eigen

afgerond

Kosten ouders

bijdrage

van

tot

2015

0%

€ 17.800

€ 20.200

€ 0,00

10%

€ 20.201

€ 21.800

€ 217,00

20%

€ 21.801

€ 23.400

€ 434,00

30%

€ 23.401

€ 25.000

€ 651,00

40%

€ 25.001

€ 26.600

€ 868,00

50%

€ 26.601

€ 28.200

€ 1085,00

60%

€ 28.201

€ 29.800

€ 1302,00

70%

€ 29.801

€ 31.400

€ 1519,00

80%

€ 31.401

€ 33.000

€ 1736,00

90%

€ 33.001

€ 34.500

€ 1953,00

 • 4.

  Het is aan de ouders te kiezen voor een kinderopvanginstelling.

 • 5.

  De instelling (uitvoeringsorganisatie)verzoekt het College om tegemoetkoming in de kosten.

 • 6.

  De instelling draagt zorg voor de inkomenstoets en legt hiervoor jaarlijks verantwoording af aan de gemeente.

 • 7.

  Bekostiging vindt vooraf bij wijze van voorschot aan de instelling plaats. Daarbij wordt een termijn van 3 maanden gehanteerd. De instelling zorgt voor de benodigde verrekening waardoor de bijdrage van de ouders beperkt blijft tot de netto ouderbijdrage.

 • 8.

  Het gaat om tweepartner gezinnen waarvan 1 ouder betaalde arbeid verricht.

 • 9.

  De inkomensgrens wordt bepaald op het bruto-modaal inkomen.

 

Deze regeling ligt ook vanaf heden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Verder is de regeling ook te downloaden op de website van de gemeente Boxmeer en op overheid.nl.