Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Nadere regels Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015
CiteertitelNadere regels Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpN.v.t.
Externe bijlageNadere regels jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, derde lid, artikel 10, derde en vierde lid, en artikel 14, vierde lid van de Verordening jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201501-02-2017N.v.t.

17-07-2015

Boxmeers Weekblad 28 juli 2015

I-WL/15/2150

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015