Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Mandaat-, machtigings- en volmachtregister Boxmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, machtigings- en volmachtregister Boxmeer 2015
CiteertitelMandaat-, machtigings- en volmachtregister Boxmeer 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBesluit mandaat-, machtigings- en volmachtregister Boxmeer 2015 Subbesluit Burgerzaken Subbesluit Bedrijfsbureau Ruimte Subbesluit Afdelingshoofden Mandaatregister 2015 Subbesluit Milieu Realisatie en Mobiliteit Subbesluit Interne Dienstverlening Subbesluit Bestuursondersteuning Subbesluit Vergunningen Subbesluit Sociale Zaken Subbesluit afdeling Financiën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201518-12-2017Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet

02-12-2014

Boxmeers Weekblad van 9 december 2014

O-BOC/2014/4469

Tekst van de regeling