Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Geurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 2015
CiteertitelGeurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageGeurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 2015.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 6 lid 1 en 3 van de Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2015Aanpassing van de gebiedsvisie en verordening naar aanleiding van de evaluatie van de geurverordening 2008

22-10-2015

Boxmeers Weekblad d.d. 3 november 2015

R-REV/2015/10183 en R-REV/2015/10187

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 2015