Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregel maximaal aantal Kofferbakverkopen en rommelmarkten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel maximaal aantal Kofferbakverkopen en rommelmarkten
CiteertitelBeleidsregel maximaal aantal Kofferbakverkopen en rommelmarkten
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKofferbakverkopen en rommelmarkten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikelen 2:24 en 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Boxmeer 2013 en Beleid vergunningverlening bij evenementen gemeente Boxmeer 2008
  2. www.wetten.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201721-01-2020Onbekend

07-02-2017

www.boxmeer.nl

R-VER/2017/1655

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel maximaal aantal Kofferbakverkopen en rommelmarkten

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Gemeente Boxmeer

Onderwerp: Kofferbakverkopen en rommelmarkten

Nummer:R-VER/2017/1655

De Burgemeester van Boxmeer;

gelet op het Beleid vergunningverlening bij evenementen gemeente Boxmeer 2008, artikel 2.24 en 2.25 van de APV 2013;

In aanvulling op de uitgangspunten ten behoeve van het voorkomen van een al te grote druk op de evenementenlocaties en het beheersbaar houden van overlast op de evenementenlocaties genoemd in het Beleid vergunningverlening bij evenementen gemeente Boxmeer 2008;

B E S L U I T E N :

Op het Kerkplein in Beugen zijn maximaal 5 kofferbakverkopen en rommelmarkten per jaar toegestaan. Op de overige evenementenlocaties zijn maximaal 2 kofferbakverkopen en rommelmarkten per jaar toegestaan.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Boxmeer, 7 februari 2017

De Burgemeester van Boxmeer,

K.W.T. van Soest