Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

De eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2018"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2018"
CiteertitelDe eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2018"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 10 van Legesverordening Boxmeer 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201801-01-2019Tariefswijziging

02-01-2018

Artikel 10 van Legesverordening Boxmeer 2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Aanpassing tarieventabel 2018

Nummer: D/18/679517-Z/17/664638

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

gelezen het voorstel, geregistreerd onder nummer D/17/671143-Z/17/664638;

gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2018 Boxmeer;

B E S L U I T E N :

vast te stellen:

de eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2018".

Artikel I

De tarieven van de navolgende artikelen in de Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening Boxmeer 2018” als volgt te wijzigen.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2018 oud

Tarief 2018 nieuw

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,65

€ 39,45

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring)

€ 33,80

€ 34,80

Artikel II
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxmeer op 2 januari 2018.

 

Boxmeer, 2 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest