Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzing van de medewerkers van Secutor Security BV (bijlage 1) tot toezichthouder van de gemeente Boxmeer gedurende de looptijd van het pilotproject straatcoaches.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van de medewerkers van Secutor Security BV (bijlage 1) tot toezichthouder van de gemeente Boxmeer gedurende de looptijd van het pilotproject straatcoaches.
CiteertitelAanwijzing van de medewerkers van Secutor Security BV (bijlage 1) tot toezichthouder van de gemeente Boxmeer gedurende de looptijd van het pilotproject straatcoaches
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzing van de medewerkers van Secutor Security BV (bijlage 1) tot toezichthouder van de gemeente Boxmeer gedurende de looptijd van het pilotproject straatcoaches
Externe bijlageBijlage 1.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2016Aanwijzing van de medewerkers van Secutor Security BV (bijlage 1) tot toezichthouder van de gemeente Boxmeer gedurende de looptijd van het pilotproject straatcoaches

04-10-2016

gmb-2018-178077

O-BOC/2016/4074

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van de medewerkers van Secutor Security BV (bijlage 1) tot toezichthouder van de gemeente Boxmeer gedurende de looptijd van het pilotproject straatcoaches.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

 

gelet op het besluit van d.d. 04-10-2016,

BESLUITEN:

 

Tot aanwijzing van de in bijlage 1 bedoelde personen, zijnde medewerkers van Secutor Security BV zoals bedoeld in het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016, tot toezichthouders met specifieke toezichtstaken gedurende het pilot project straatcoaches ( 01-10-2016 tot en met 30-09-2017).

 

De toezichthoudende taken behelzen de aanpak van overlast in het algemeen en richten zich op alle doelgroepen en individuen die overlast of hinder veroorzaken in de openbare ruimte of op specifieke plekken in de gemeente.

 

De in de bijlage 1 genoemde toezichthouders kunnen zich gedurende de pilotperiode legitimeren als zijnde toezichthouders namens de gemeente Boxmeer.

 

 

Boxmeer, 4 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

drs. ir. H.P.M. van de Loo, K.W.T. van Soest