Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Onderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte gemeente Boxmeer
CiteertitelOnderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte gemeente Boxmeer 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOnderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte gemeente Boxmeer 2018
Externe bijlageAlgemene onderhandelingsvoorwaarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-2018Nieuw besluit

28-08-2018

gmb-2018-187430

Z/18/670820

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte gemeente Boxmeer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het college in haar vergadering van 28 augustus 2018 het volgende heeft vastgesteld:

1)Om de Algemene Onderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte Gemeente Boxmeer vast te stellen.

2)Om de Algemene Onderhandelingsvoorwaarden sector Ruimte gemeente Boxmeer vanaf datum vaststelling in gebruik te nemen bij de Sector Ruimte bij alle vormen van onderhandeling en contractvorming op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen met marktpartijen (e.e.a. zoals genoemd in het bijbehorende toepassingsbereik).

3) De raad middels een memo op het RIS in kennis stellen van deze juridische kwaliteitsverbetering.

Toepassingsbereik: Algemene onderhandelingsvoorwaarden Gemeente Boxmeer 2018  

Indien er twijfel bestaat over het al dan niet toepassen van onderhavige voorwaarden dient betrokken ambtenaar of bestuurder vóórafgaand aan de gesprekken met de marktpartij advies in te winnen bij de afdelingsjurist of vakspecialist grondzaken.

Richtlijn:

Deze algemene onderhandelingsvoorwaarden zijn van toepassing bij:

* Onderhandeling met marktpartijen over (gebieds-) ontwikkelingen waarbij grote gecombineerde of integrale belangen spelen.

* Gebiedsontwikkelingen en vastgoedtransacties waarbij integrale afspraken over meerdere vakdisciplines gemaakt worden tussen partijen. Te denken valt hierbij aan afspraken met projectontwikkelaars over (woning-) bouw, openbaar gebied, natuur, infra, planologische wijzigingen, complexe bedrijfsuitbreidingen, verkoop van bouwclusters aan ontwikkelaars, aan – en verkoop van vastgoed (zoals bijvoorbeeld een klooster, tankstation, recreatieplas ed.).  

 

Deze algemene onderhandelingsvoorwaarden zijn niet van toepassing bij:

 

 • 1.

  Aanbestedings- en inkooptrajecten

 • 2.

  Uitgifte van 1 woningbouwkavel

 • 3.

  Eenvoudige uitgifte van 1 bedrijfskavel (zonder verdere integrale aanvullende afspraken)

 • 4.

  Anterieure overeenkomsten voor 1 woning

 • 5.

  Huur of gebruiksovereenkomsten

 • 6.

  Overige eenvoudige overeenkomsten zonder grote gemeentelijke belangen (bijv. mbt plaatsen van een PINbox, openbaarheid van parkeerplaatsen etc.).