Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147, 149, 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-1999Nieuwe regeling

15-07-1999

Boxmeers weekblad, 4 augustus 1999

1245; -1.752.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De Raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d 6 juli 1999;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in wo-ningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden,

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;B E S L U I T

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uit-voering van noodverordeningen:

Artikel 1  

"Enig artikelZij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner."

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeer in zijn openbare vergadering van 15 juli 1999.