Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening begrafenisrechten - tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begrafenisrechten - tarieventabel
CiteertitelVerordening begrafenisrechten - tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2017Onbekend

19-11-2013

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begrafenisrechten - tarieventabel

 

 

Verordening begrafenisrechten 2014 - tarieventabel

Hoofdstuk 1 Tarief vestigen van een recht

 • 1.

  1a Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven in een

  eigen graf alsmede het door of vanwege de gemeente onderhouden van de

  begraafplaats wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

 • 1.

  1a.1 voor een dubbel horizontaal graf (grafsoort AB) € 2.593,00

 • 1.

  1a.2 voor een dubbel graf (grafsoort AC-A) € 1.912,00

 • 1.

  1a.3 voor een driepersoons graf minimaal één urn (grafsoort AC-B) € 2.383,00

 • 1.

  1a.4 voor tweemaal een dubbel graf (grafsoort AD) € 3.185,00

 • 1.

  1a.5 voor een enkel kindergraf (grafsoort AE) € 526,00

 • 1.

  1a.6 voor een dubbel kindergraf (grafsoort AF) € 897,00

 • 1.

  1a.7 voor een keldergraf met twee grafruimten op elkaar (grafsoort BA)) € 2.270,00

 • 1.

  1a.8 voor een keldergraf met twee grafruimten naast elkaar (grafsoort BB) € 2.597,00

 • 1.

  1a.9 voor een keldergraf met vier grafruimten (grafsoort BD)

  € 4.376,00

 • 1.

  1a.10 voor een keldergraf met zes grafruimten (grafsoort BG)

  € 5.643,00

 • 1.

  1a.11 voor een priestergraf op de Calvarieberg, voor zover Verrijzenisparochie

  te Boxtel als rechthebbende dient te worden aangemerkt, € 796,25

 • 1.

  1a.12 voor een priestergraf op de Calvarieberg, voor zover een ander dan

  Verrijzenisparochie te Boxtel als rechthebbende dient te worden aangemerkt, € 1.912,00

 • 1.

  1b Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen van urnen

  in een eigen urnengraf of urnenmuur, alsmede het door of vanwege de

  gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt geheven

  voor een periode van 10 jaar voor een urn in een urnenmuur € 679,00

Overgangsbepaling voor verkregen rechten vóór 1 januari 2014; rechten die vanaf 1 januari

2014 gevestigd worden, kunnen dus niet meer geheven worden in de vorm van een

jaarlijkse belasting!

1.2 De rechten als bedoeld in de onderdelen 1.1a.1 tot en met 1.1a.10 kunnen

1. op aanvraag van de belastingplichtige worden geheven in de vorm van

1. een jaarlijkse belasting gedurende 20 jaar. Per jaar wordt geheven:

1.2.1 voor een dubbel horizontaal graf (grafsoort AB) € 230,00

1.2.2 voor een dubbel graf (grafsoort AC-A) € 170,00

1.2.3 voor een driepersoons graf minimaal één urn (grafsoort AC-B)

€ 211,00

1.2.4 voor tweemaal een dubbel graf (grafsoort AD) € 282,00

1.2.5 voor een enkel kindergraf (grafsoort AE) € 46,00

1.2.6 voor een dubbel kindergraf (grafsoort AF) € 81,00

1.2.7 voor een keldergraf met twee grafruimten op elkaar (grafsoort BA)

€ 201,00

1.2.8 voor een keldergraf met twee grafruimten naast elkaar (grafsoort BB) € 230,00

1.2.9 voor een keldergraf met vier grafruimten (grafsoort BD) € 385,00

1.2.10 voor een keldergraf met zes grafruimten (grafsoort BG) € 499,00

1.3 De rechten als bedoeld in onderdeel 1.1b kunnen op aanvraag van

1. de belastingplichtige worden geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting

1. gedurende 10 jaar. Per jaar wordt geheven: € 120,00

Hoofdstuk 2 Tarief verlengen van een recht

2.1 Voor het verlengen van het recht tot het begraven houden in een eigen

2. graf en geplaatst houden van urnen in een eigen urnengraf, alsmede

2. het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats

2. wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

2.1.1 voor een enkel graf (grafsoort AA) € 955,00

2.1.2 voor een dubbel horizontaal graf (grafsoort AB) € 1.721,00

2.1.3 voor een dubbel graf (grafsoort AC-A) € 1.267,00

2.1.4 voor een driepersoons graf minimaal één urn (grafsoort AC-B)

€ 1.581,00

2.1.5 voor tweemaal een dubbel graf (grafsoort AD) € 2.113,00

2.1.6 voor een enkel kindergraf (grafsoort AE) € 352,00

2.1.7 voor een dubbel kindergraf (grafsoort AF) € 598,00

2.1.8 voor een keldergraf met twee grafruimten op elkaar (grafsoort BA) € 1.502,00

2.1.9 voor een keldergraf met twee grafruimten naast elkaar (grafsoort BB) € 1.721,00

2.1.10 voor een keldergraf met vier grafruimten (grafsoort BD) € 2.903,00

2.1.11 voor een keldergraf met zes grafruimten (grafsoort BG) € 3.741,00

2.1.12 voor een urn in een urnenmuur € 903,00

2.1.13 voor een priestergraf op de Calvarieberg, voor zover Verrijzenisparochie

te Boxtel als rechthebbende dient te worden aangemerkt, € 528,25

2.1.14 voor een priestergraf op de Calvarieberg, voor zover een ander dan

Verrijzenisparochie te Boxtel als rechthebbende dient te worden aangemerkt, € 1.267,00

Overgangsbepaling voor verkregen rechten vóór 1 januari 2014; rechten die vanaf 1 januari

2014 verlengd worden, kunnen dus niet meer geheven worden in de vorm van een

jaarlijkse belasting!

2.2 De rechten als bedoeld in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.12

2. kunnen op aanvraag van de belastingplichtige worden geheven in de

2. vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 10 jaar. Per jaar wordt geheven:

2.2.1 voor een enkel graf (grafsoort AA) € 127,00

2.2.2 voor een dubbel horizontaal graf (grafsoort AB) € 230,00

2.2.3 voor een dubbel graf (grafsoort AC-A) € 170,00

2.2.4 voor een driepersoons graf minimaal één urn (grafsoort AC-B) € 211,00

2.2.5 voor tweemaal een dubbel graf (grafsoort AD) € 282,00

2.2.6 voor een enkel kindergraf (grafsoort AE) € 46,00

2.2.7 voor een dubbel kindergraf (grafsoort AF) € 81,00

2.2.8 voor een keldergraf met twee grafruimten op elkaar (grafsoort BA)

€ 201,00

2.2.9 voor een keldergraf met twee grafruimten naast elkaar (grafsoort BB) € 230,00

2.2.10 voor een keldergraf met vier grafruimten (grafsoort BD) € 385,00

2.2.11 voor een keldergraf met zes grafruimten (grafsoort BG) € 499,00

2.2.12 voor een urn in een urnenmuur € 120,00

Hoofdstuk 3 Begraven en bijzetten van asbussen

 • 3.

  1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

  wordt geheven € 265,00

 • 3.

  2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt

  geheven € 66,00

 • 3.

  3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt

  geheven € 132,00

 • 3.4.

  Voor het bijzetten van een asbus in het bijzijn van de familie wordt

  geheven € 132,00

 • 3.5.

  Voor het bijzetten van een asbus zonder dat hierbij de familie aanwezig

  is, wordt geheven € 66,00

 • 3.6.

  Voor het uitnemen en vervolgens weer terugplaatsen van een asbus wordt

  geheven € 66,00

  3.7Voor het begraven/bijzettten/uitnemen op buitengewone uren wordt het recht,

bedoeld in 3.1 t/m 3.6 op maandag tot en met zaterdag:

3.7.1 tussen 07.00 en 09.00 of tussen 17.00 en 19.00 uur verhoogd met 50%

3.7.2.vóór 07.00 en na 19.00 uur, alsmede op zondag verhoogd met 200%

Hoofdstuk 4 Overige heffingen

 • 4.

  1 Voor het opgraven van een lijk of een asbus, wordt geheven € 1.752,00

 • 4.

  2 Voor het opgraven van een lijk of een asbus en het opnieuw begraven

  of bijzetten in een ander graf wordt geheven € 1.926,00

 • 4.

  3 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer

  wordt geheven € 172,00

 • 4.

  4 Voor het verstrooien van as zonder dat hierbij de familie aanwezig is,

  wordt geheven € 172,00

 • 4.5.

  Voor het verstrooien van as in het bijzijn van de familie wordt geheven € 243,00