Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Nader besluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNader besluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel
CiteertitelNader besluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpcamera, toezicht, APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. artikel 3 van de Politiewet 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2018Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-279107

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nader besluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel

De burgemeester van Boxtel;

 

gezien het advies van politie eenheid Oost-Brabant d.d. 11 juli 2018;

 

gehoord de officier van justitie arrondissement Oost-Brabant d.d. 14 december 2018;

 

overwegende dat:

 

 • de burgemeester op 17 juli 2018 het besluit “Gebiedsaanwijzing cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel” (hierna: gebiedsaanwijzing cameratoezicht) heeft genomen waarbij onder meer is bepaald dat het gebied als weergegeven in bijlage 1 (hierna: horecaconcentratiegebied) is aangewezen als gebied waar cameratoezicht tot 1 juli 2019 zal plaatsvinden;

 • in het horecaconcentratiegebied op vrijdag en zaterdag tussen 20:00 en 05.00 uur regelmatig sprake is van verstoring van de openbare orde als gevolg van openbare dronkenschap, baldadigheid en openbare geweldpleging;

 • de burgemeester daarom bij de gebiedsaanwijzing cameratoezicht heeft besloten dat de camerabeelden van het horecaconcentratiegebied op vrijdag en zaterdag live bekeken worden tussen 20.00 uur en 05.00 uur, voor zover noodzakelijk in verband met handhaving van de openbare orde;

 • in het horecaconcentratiegebied op bijzondere dagen zoals tijdens oud en nieuw en carnaval vaak meer uitgaanspubliek aanwezig is dan op een vrijdag of zaterdag tussen 20.00 en 05.00 uur;

 • dat daardoor een reële kans op verstoring van de openbare orde als gevolg van openbare dronkenschap, baldadigheid en openbare geweldpleging bestaat;

 • de politie vanwege meldingen met een hogere prioriteit tijdens oud en nieuw en carnaval niet permanent aanwezig kan zijn in het horecaconcentratiegebied;

 • uit eerdere proeven met cameratoezicht in Boxtel gebleken is dat dat door de preventieve werking van cameratoezicht het aantal verstoringen van de openbare orde afneemt;

 • cameratoezicht een bijdrage levert aan het vroegtijdig signaleren van (dreigende) verstoringen van de openbare orde;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c Gemeentewet, artikel 2.9.2 Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 en artikel 3 Politiewet 2012;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  dat de camerabeelden van het horecaconcentratiegebied op 31 december 2018, 1 januari 2019 en 1 maart 2019 tot en met 6 maart 2019 live bekeken worden, voor zover noodzakelijk in verband met handhaving van de openbare orde;

   

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

De burgemeester van Boxtel, 18 december 2018.

 

A.M.T. Naterop

Bijlage 1. Gebied cameratoezicht