Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Mandaatbesluit gebiedsontzeggingen APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gebiedsontzeggingen APV
CiteertitelMandaatbesluit gebiedsontzeggingen APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, gebiedsontzegging, APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2019Nieuwe regeling

06-02-2019

gmb-2019-30526

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gebiedsontzeggingen APV

De burgemeester van Boxtel,

 

gelet op artikel 2.1.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012;

 

b e s l u i t :

Artikel 1

 

Aan medewerkers van de Politie, Eenheid Oost-Brabant, mandaat te verlenen voor het opleggen van een gebiedsontzegging op grond van artikel 2.1.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012, inclusief de daarvoor benodigde voorbereidingshandelingen op grond van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2

 

Aan het onder artikel 1 gegeven mandaat de volgende voorschriften te verbinden:

  • a.

    het mandaat kan voor wat betreft het opleggen van een gebiedsontzegging op grond van artikel 2.1.1.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012 alleen worden uitgeoefend wanneer het opleggen daarvan spoedeisend is;

  • b.

    een afschrift van de opgelegde gebiedsontzeggingen zo spoedig mogelijk aan de burgemeester te overleggen.

 

Artikel 3

 

Dit besluit in werking te laten treden de dag nadat die is bekendgemaakt.

 

Artikel 4

 

Dit besluit aan te halen als “Mandaatbesluit gebiedsontzeggingen APV”.

 

 

Boxtel, 6 februari 2019.

 

De burgemeester van Boxtel,

A.M.T. Naterop