Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Mandateringsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandateringsbesluit
CiteertitelMandateringsbesluit Kredietbank Nederland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, ondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 285, eerste lid, van de Faillissementswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2020Nieuw besluit

10-03-2020

gmb-2020-81420

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandateringsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

handelend krachtens artikel 285 lid 1 f Faillissementswet inzake schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

 

b e s l u i t :

 

De directie van stichting Kredietbank Nederland, tot wederopzegging, te mandateren tot afgifte van de verklaring als bedoeld in Artikel 285 lid 1 f Faillissementswet inzake schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, met de mogelijkheid om een aangewezen medewerker van Kredietbank Nederland door de directie te laten ondermandateren. Tot deze bevoegdheid wordt mede gerekend het weigeren van afgifte van bedoelde verklaring.

 

De mandatering tot afgifte past binnen de huidige afspraken omtrent schuldhulpverlening tussen gemeente en Kredietbank Nederland.

 

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Boxtel,

burgemeester,

secretaris,