Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageWegsleepverordening gemeente Brummen 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0012649/2013-01-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Wegsleepverordening gemeente Brummen 2019

20-12-2018

gmb-2018-281529

Tekst van de regeling

Intitulé

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Kenmerk Z028170/D289300

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018 met kenmerk Z027957 – D289304;

Gehoord het behandeladvies van Samenleving/Bestuur/Financiën van 06 december 2018;

HEEFT BESLOTEN:

 

1. De wegsleepverordening gemeente Brummen vast te stellen.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel