Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Bunschoten (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Datum ondertekening is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96 
  2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200826-04-2012nieuwe regeling

01-09-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad der gemeente Bunschoten

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

  • 1.

    Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

  • 2.

    Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Bunschoten (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van september 2008

De griffier, De voorzitter,

de heer drs. A. Dijkstra de heer M. van de Groep