Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Subsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid en Initiatieven Coevorden verbindt 2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid en Initiatieven Coevorden verbindt 2018.
CiteertitelSubsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid en Initiatieven Coevorden verbindt 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWelzijn, onderwijs en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:27, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR136468/CVDR136468_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2018nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-114923

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond Stimuleringsfonds leefbaarheid en Initiatieven Coevorden verbindt 2018.

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het advies van de afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid d.d. 14 mei 2018;

 

gelet op artikel 4:27, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Coevorden 2012;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende subsidieplafonds voor 2018;

1. Hoofdstuk V. Stimuleringsfonds Leefbaarheid € 150.000;

Op subsidieaanvragen zijn de verdeelregels als bedoeld in artikel 15, hoofdstuk V Stimuleringsfonds Leefbaarheid 2018, Verzameluitvoeringsbesluit Subsidies Coevorden 2016 van toepassing.

 

 

2. Hoofdstuk Va. Initiatieven Coevorden verbindt € 610.000.

Op subsidieaanvragen zijn de verdeelregels als bedoeld in artikel 28d , hoofdstuk Va Initiatieven Coevorden verbindt, Verzameluitvoeringsbesluit Subsidies Coevorden 2016 van toepassing.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Coevorden d.d. 22 mei 2018.

,secretaris ,burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij B&W van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Meer informatie hierover vindt u op https://www.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid, de heer H. Krabman, tel. 0524-598715.