Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent leges landbouwontheffingen Aanwijzings- en benoemingsbesluit voor de inning van de leges met betrekking tot landbouwontheffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent leges landbouwontheffingen Aanwijzings- en benoemingsbesluit voor de inning van de leges met betrekking tot landbouwontheffingen
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluit voor de inning van de leges met betrekking tot landbouwontheffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. Financiële verordening Gemeente Cranendonck
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2018nieuwe regeling

27-02-2018

Gemeenteblad 2018,

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent leges landbouwontheffingen Aanwijzings- en benoemingsbesluit voor de inning van de leges met betrekking tot landbouwontheffingen

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanwijzings- en benoemingsbesluit

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Cranendonck, de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de CAR-UWO en de Financiële verordening Gemeente Cranendonck;

besluiten:

de heer Algemeen Directeur RDW

 • 1.

  te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen;

 • 2.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar die in zijn plaats treedt met betrekking tot de uitvoering van wettelijke bepalingen betreffende de vaststelling van de gevorderde leges met betrekking tot landbouwontheffingen;

 • 3.

  aan te wijzen als vervanger van de betrokken in artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar voor de inning van de leges met betrekking tot landbouwontheffingen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de datum van publicatie.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

De burgemeester, (wnd.)

ir. J.A.G.M. van Aaken                                

mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth