Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Ondermandaat coördinator Personeel en organisatie en coördinator Managementondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat coördinator Personeel en organisatie en coördinator Managementondersteuning
CiteertitelOndermandaat coördinator Personeel en organisatie en coördinator Managementondersteuning
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2019Het besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging bedrijfsvoering DCMR Milieudienst Rijnmond 2017

20-08-2019

bgr-2019-691

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat coördinator Personeel en organisatie en coördinator Managementondersteuning

De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

 

Gelet op;

Artikel 4, derde lid van de Instructie directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2016;

Het besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging bedrijfsvoering DCMR Milieudienst Rijnmond 2017;

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

De Coördinator Personeel en organisatie en de Coördinator Managementondersteuning in aanvulling op de hen op grond van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging bedrijfsvoering DCMR Milieudienst Rijnmond 2017 toekomende bevoegdheden tevens de in artikel 4 van genoemd besluit genoemde bevoegdheden voor bureauhoofden toe te kennen, met uitzondering van besluiten die henzelf betreffen.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019

 

Schiedam, 20 augustus 2019

 

M.M. de Hoog

 

De wnd. Directeur,