Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2012
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 147, eerste lid
  2. Wet Werk en Bijstand, artikel 8, lid1, sub d, en lid 2, sub b, juncto artikel 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit bijzondere bijstand Dalfsen 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-201225-12-2012Nieuwe regeling

20-02-2012

KernPUNTEN, 13-03-2012

16-01-2012, nummer 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2012