Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord Fase 2 Nieuwleusen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord Fase 2 Nieuwleusen
CiteertitelBeeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord Fase 2 Nieuwleusen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord Fase 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12a van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2018Nieuwe regeling

18-06-2018

gmb-2018-140085

RIS 788

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord Fase 2 Nieuwleusen

 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 788;

overwegende dat voor de beoogde beeldkwaliteit voor de 2e fase van Westerbouwlanden-Noord een afzonderlijk beeldkwaliteitsplan moet worden vastgesteld;

dat het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord Fase 2 gedurende vier weken ter visie heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ingediend;

dat het beeldkwaliteitsplan in samenwerking met het Oversticht is opgesteld;

gelet op artikel 12a van de Woningwet;

b e s l u i t :

vast te stellen het Beeldkwaliteitsplan Westerbouwlanden-Noord Fase 2.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 juni 2018.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten J. Leegwater MSc