Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Wijzigingsverordening Langdurigheidstoeslag 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening Langdurigheidstoeslag 2013
CiteertitelWijzigingsverordening Langdurigheidstoeslag 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk, inkomen, zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 8, eerste lid, onderdeel c en 36 van de Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201301-07-2013Geen

27-08-2013

Kollumer Courant, 25 september 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening Langdurigheidstoeslag 2013

De raad van de gemeente Dantumadiel,

 

Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c en 36 van de Wet werk en bijstand;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van <datum>

 

 

b e s l u i t

 

 

Vast te stellen de navolgende eerste Wijzigingsverordening Langdurigheidstoeslag 2013

Artikel I

De Verordening Langdurigheidstoeslag 2013 wordt als volgt gewijzigd

 

A

 

In artikel 1, tweede lid, onderdeel c, artikel 3, derde lid en artikel 4, tweede lid word ‘peildatum’ telkens vervangen door ‘aanvraagdatum’.

 

B

 

Artikel 1, tweede lid, onderdeel d vervalt onder verlettering van de onderdelen e en f tot d en e

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie van het besluit en werkt terug tot 1 juli 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadiel, gehouden in het gemeentehuis te Damwâld op .

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.

Toelichting

In de verordening wordt de referteperiode gedefinieerd als de onafgebroken periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum. De peildatum wordt gedefinieerd als de datum waarop in enig jaar recht op langdurigheidstoeslag ontstaat. Door het vervallen van de terugwerkende kracht wordt het begrip ‘peildatum’ geschrapt en in de verordening vervangen door ‘aanvraagdatum’.