Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Gemeentelijke beleidsregel VROM starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke beleidsregel VROM starterslening
CiteertitelGemeentelijke beleidsregel VROM starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Verordening VROM Starterslening gemeente Dantumadiel 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-201202-05-2017Geen

06-11-2012

Kollumer Courant, 21 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke beleidsregel VROM starterslening gemeente Dantumadiel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van startersleningen;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Verordening VROM Starterslening gemeente Dantumadiel 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 6 november 2012;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

GEMEENTELIJKE BELEIDSREGEL VROM STARTERSLENING GEMEENTE DANTUMADIEL

Artikel 1 Woningen waarop de Verordening VROM Startersleningen van toepassing is (artikel 4 lid 2 Verordening VROM Startersleningen)

  • 1.

    De ‘Verordening VROM Startersleningen’ is uitsluitend van toepassing voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Dantumadiel, doch niet voor het kopen van een huurwoning.

  • 2.

    De verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan € 200.000,- inclusief de bijkomende kosten van verkrijging in eigendom conform de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

  • 3.

    Het College is bevoegd het in lid 2 genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 2 Maximale hoogte VROM Starterslening (art 5, lid 2 Verordening VROM Startersleningen)

De hoogte van een VROM Starterslening bedraagt op grond van de Productspecificatie VROM Startersleningen van het SVn 20% van de verwervingskosten overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie met een maximum van € 40.000,-.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen treedt met de Verordening VROM Startersleningen in werking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen kan worden aangehaald als ‘Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen’.