Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2, 16, 17 lid 2 Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2016, nr 107355

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-04-2016Onbekend

05-11-2015

Gemeenteblad, 16 november 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2016

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2016

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren, belanghebbendenparkeren, toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

 

De gemeenteraad van Delft;

Gelet op de artikelen 2,16 en 17, tweede lid, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016;

B E S L U I T :

 • 1.

  aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  aan te wijzen de locaties, waar de wielklem wordt gebruikt als bedoeld in artikel 17 van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 4.

  de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a en b, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting mag worden geparkeerd, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2.

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2016.

 • 6.

  dit besluit aan te halen als Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016;

 • 7.

  in te trekken het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 maart 2015, op het onder punt 5 bepaalde tijdstip.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015.

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

drs. R.G.R. Jeene ,griffier.

 

Bijlage 1

Behorende bij het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2016

Plaats en tijdstip betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

Binnen Delft gelden de volgende betaaltijden voor parkeerbelasting:

Code betaaltijden

Dag van de week

Tijdstip (uur)

Toelichting:

I

Ma t/m zat

10.00 – 24.00

Van toepassing in gebied B en op de Spoorsingel (gebied C)

Zondag

12.00 – 18.00

 

 

 

 

II

Ma t/m zat

12.00 – 24.00

Van toepassing in de gebieden C (m.u.v. Spoorsingel), D, E, F en parkeerterrein Nijverheidsplein

 

 

 

 

III

Ma t/m zat

12.00 – 18.00

Van toepassing in gebied Z

 

 

 

 

IV

Ma t/m vrij

09.00 – 19.00

Van toepassing in gebied H

Zaterdag

15.00 – 19.00

 

 

 

 

V

Ma t/m vrij

09.00 – 17.00

Van toepassing in gebied Y (parkeerterrein bij begraafplaats Jaffa)

* Op feestdagen is geen parkeerbelasting verschuldigd. De feestdagen betreffen: nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, alsmede de vijfde mei.

 

Betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

Parkeren tegen betaling van parkeerbelasting of met een parkeervergunning op de in de vergunning aangewezen plaats of wijze is toegestaan op alle aangegeven parkeerplaatsen en weggedeelten welke vallen binnen de hieronder omschreven straten of gebieden, voor zover niet op andere wijze een parkeerverbod geldt:

Binnenstad

 

 

 

 

 

Gebied B

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Achterom

Gehele straat

1.2

I

1b.

Achtersack

Gehele straat

1.2

I

1c.

Bagijnhof

Gehele straat

1.2

I

1d.

Brabantse Turfmarkt

Gehele straat

1.2

I

1e.

Doelenstraat

Gehele straat

1.2

I

1f.

Doorniksteeg

Gehele straat

1.2

I

1g.

Fortuinstraat

Gehele straat

1.2

I

1h.

Gasthuislaan

Gehele straat

1.2

I

1i.

Gasthuissteeg

Gehele straat

1.2

I

1j.

Harmenkokslaan

Gehele straat

1.2

I

1k.

Kampveld

Gehele straat

1.2

I

1l.

Kantoorgracht

Gehele straat

1.2

I

1m.

Kolk

Gehele straat

1.2

I

1n.

Koornmarkt

Gehele straat

1.2

I

1o.

Korte Geer

Gehele straat

1.2

I

1p.

Kruisstraat

Gehele straat

1.2

I

1q.

Lange Geer

Gehele straat

1.2

I

1r.

Minderbroerstraat

Gehele straat

1.2

I

1s.

Molslaan

Gehele straat

1.2

I

1t.

Nieuwe Langendijk

Gehele straat

1.2

I

1u.

Nieuwelaan

Gehele straat

1.2

I

1v.

Noordeinde

Gehele straat

1.2

I

1w.

Oosteinde

Gehele straat

1.2

I

1x.

Oosterstraat

Gehele straat

1.2

I

1y.

Oostplantsoen

Gehele straat

1.2

I

1z.

Oostpoort

Gehele straat

1.2

I

2a.

Oranje Plantage

Gehele straat

1.2

I

2b.

Oranjestraat

Gehele straat

1.2

I

2c.

Oude Delft

Gehele straat

1.2

I

2d.

Oude Kerkstraat

Gehele straat

1.2

I

2e.

Paardenmarkt

De zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.2

I

2f.

Pieterstraat

Gehele straat

1.2

I

2g.

Raam

Gehele straat

1.2

I

2h.

Rietveld

Gehele straat

1.2

I

2i.

Roode Leeuwpoort

Gehele straat

1.2

I

2j.

Schutterstraat

Gehele straat

1.2

I

2k.

Sint Sebastiaanbrug

Ten noorden van Rijn-Schiekanaal

1.2

I

2l.

Spieringstraat

Gehele straat

1.2

I

2m.

Spoorzone B (gebiedsontwikkeling)

Het gebied ingeklemd tussen de oostzijde Westvest en oostzijde Phoenixstraat (gehele straat inclusief de parkeerplaatsen aan deze straat), aan de zuidzijde begrensd door de Westlandseweg, aan de westzijde begrensd door de Coenderstraat en het verlengde van de Coenderstraat (excl. parkeerplaatsen aan deze straten) en aan de noordzijde door het Bolwerk.

1.1

I

2n.

Torenstraat

Gehele straat

1.2

I

2o.

Vaandelstraat

Gehele straat

1.2

I

2p.

Verwersdijk

Gehele straat

1.2

I

2q.

Vlamingstraat

Gehele straat

1.2

I

2r.

Voorstraat

Gehele straat, met uitzondering van het parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.2

I

2s.

Vrouw Juttenland

Gehele straat

1.2

I

2t.

Wateringsevest

De parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 8 t/m 11

1.1

I

2u.

Yperstraat

Gehele straat

1.2

I

2v.

Zuiderstraat

Gehele straat

1.2

I

2w.

Zuidwal

Gehele straat

1.2

I

2x.

Zusterlaan

Gehele straat

1.2

I

Parkeerterreinen binnenstad

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Gasthuisplaats

Gehele parkeerterrein

1.3

I

1b.

Paardenmarkt

Gehele parkeerterrein, met uitzondering van zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.3

I

1c.

Voorstraat

Het parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.1

I

Binnenring

 

 

 

 

 

Gebied C

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

A.Heinsiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1b.

Ada van Hollandstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Adriaan Pauwstraat

Gehele straat

2.2

II

1d.

Anthonij Duijckstraat

Gehele straat

2.2

II

1e.

Arnoldstraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Blekerhof

Gehele straat

2.2

II

1g.

Brouwersstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Buitenwatersloot (zuidzijde De Knickert)

Gehele straat, met uitzondering van de onder 1i. genoemde straatdelen

2.2

II

1i.

Buitenwatersloot (zuidzijde De Knickert)

De eerste 3 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot en de eerste 9 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot, gezien vanaf de Krakeelpolderweg. De parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot tussen huisnr. 3 en 131

2.1

II

1j.

C.Fockstraat

Gehele straat

2.2

II

1k.

Carthuyzerstraat

Gehele straat

2.2

II

1l.

Caspar Fagelstraat

Gehele straat

2.2

II

1m.

Coenderstraat

Tussen Buitenwatersloot en Westerstraat

2.2

II

1n.

Coenderstraat

Tussen Westerstraat en Raamstraat

2.1

II

1o.

Cornelis de Wittstraat

Gehele straat

2.2

II

1p.

De Kempenaerstraat

Gehele straat

2.2

II

1q.

De Vriesstraat

Gehele straat

2.2

II

1r.

Eliza Dorusstraat

Gehele straat

2.2

II

1s.

Elsje van Houwelingenstraat

Gehele straat

2.2

II

1t.

Frank van Borselenstraat

Tussen Krakeelpolderweg en Ada van Hollandstraat

2.2

II

1u.

Fransen van de Puttestraat

Gehele straat

2.2

II

1v.

Graswinckelstraat

Gehele straat

2.2

II

1w.

Handboogstraat

Gehele straat

2.2

II

1x.

Havenstraat

Gehele straat

2.1

II

1y.

Hof van Delftlaan

Gehele straat, met uitzondering van het onder 1z. genoemde straatdeel

2.2

II

1z.

Hof van Delftlaan

Hof van Delftlaan tussen huisnr. 54 en 96 (even), inclusief middenberm, en parkeerplaatsen tussen huisnr. 63a en 96a (oneven).

2.1

II

2a.

Hoornsestraat

Gehele straat

2.2

II

2b.

Hovenierstraat

Gehele straat

2.2

II

2c.

Hugo de Grootplein

Parkeerplaatsen gelegen aan de zuidzijde van het plein

2.1

II

2d.

Hugo de Grootstraat

Tussen Havenstraat en Spoorsingel

2.2

II

2e.

Hugo de Grootstraat

Tussen Westplantsoen en Havenstraat

2.1

II

2f.

Isaak Hoornbeekstraat

Gehele straat

2.2

II

2g.

Jacob Catsstraat

Gehele straat

2.2

II

2h.

Jacoba van Beierenlaan

Tussen de Krakeelpolderweg en Van Bleyswijckstraat

2.1

II

2i.

Jan de Wittstraat

Gehele straat

2.2

II

2j.

Justus van Schoonhovenlaan

Gehele straat

2.2

II

2k.

Krakeelpolderweg

Gehele straat

2.1

II

2l.

Laan van Overvest

Gehele straat

2.2

II

2m.

Loevesteinplaats

Gehele straat

2.2

II

2n.

Loudonstraat

Gehele straat

2.2

II

2o.

Melkhof

Gehele straat

2.2

II

2p.

Nieuwe Schoolstraat

Gehele straat

2.2

II

2q.

Parallelweg

Gehele straat

2.2

II

2r.

Patrimoniumstraat

Gehele straat

2.2

II

2s.

Plateelstraat

Gehele straat

2.2

II

2t.

Paxlaan

Gehele straat

2.2

II

2u.

Pootstraat

Tussen Krakeelpolderweg en Nieuwe Schoolstraat, met uitzondering van het onder 2v. genoemde straatdeel

2.2

II

2v.

Pootstraat

Tussen de Van Bleyswijckstraat en Graswinckelstraat

2.1

II

2w.

Raamstraat

Gehele straat

2.2

II

2x.

Rochussenstraat

Gehele straat

2.2

II

2y.

Ruys de Beerenbrouckplein

Gehele straat

2.2

II

2z.

Ruys de Beerenbrouckstraat

Tussen Westplantsoen en Spoorsingel

2.2

II

3a.

Schimmelpenninckstraat

Gehele straat

2.2

II

3b.

Singelstraat

Gehele straat

2.2

II

3c.

Sint Olofslaan

Gehele straat

2.2

II

3d.

Sint Olofsstraat

Gehele straat

2.2

II

3e.

Spoorsingel

Gehele straat

2.3

I

3f.

Spoorzone C (gebiedsontwikkeling)

Het gebied tussen het verlengde van de Coenderstraat (inclusief parkeerplaatsen aan het verlengde van de Coenderstraat), aan de zuidzijde begrensd door de Westlandseweg, aan de westzijde begrensd door Van Bleyswijckstraat, Frank van Borselenstraat, Ada van Hollandstraat (exclusief de parkeerplaatsen gelegen aan deze straten), Parallelweg (exclusief de parkeerplaatsen aan de westzijde van deze straat) en aan de noordzijde begrensd door de Raamstraat.

2.1

II

3g.

Thorbeckestraat

Gehele straat

2.2

II

3h.

Tuinstraat

Gehele straat

2.2

II

3i.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Buitenwatersloot en Jacoba van Beierenlaan

2.2

II

3j.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Jacoba van Beierenlaan en Westlandseweg

2.1

II

3k.

Van Bossestraat

Gehele straat, met uitzondering van het onder 3l. genoemde straatdeel

2.2

II

3l.

Van Bossestraat

Tussen huisnummer 27 en 43a (oneven)

2.1

II

3m.

Van de Spiegelstraat

Gehele straat

2.2

II

3n.

Van der Brugghenstraat

Gehele straat

2.2

II

3o.

Van der Heimstraat

Gehele straat

2.2

II

3p.

Van Hallstraat

Gehele straat

2.2

II

3q.

Van Heemstrastraat

Gehele straat

2.2

II

3r.

Van Lynden van Sandenburgstraat

Gehele straat

2.2

II

3s.

Van Saenredamstraat

Gehele straat

2.2

II

3t.

Van Slingelandtstraat

Gehele straat

2.2

II

3u.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van der Heimstraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.2

II

3v.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van Bosschestraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.1

II

3w.

Verlengde Singelstraat

Gehele straat

2.2

II

3x.

Warmoezierstraat

Gehele straat

2.2

II

3y.

Welhoeckstraat

Gehele straat

2.2

II

3z.

Westerplaats

Gehele straat

2.2

II

4a.

Westerstraat

Gehele straat

2.2

II

4b.

Westplantsoen

Gehele straat, met uitzondering van het onder 4c. genoemde straatdeel

2.2

II

4c.

Westplantsoen

Westzijde van het Westplantsoen tussen Colijnlaan en Michiel ten Hovenstraat

2.1

II

4d.

Willemstraat

Gehele straat

2.2

II

Gebied D (D1)

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Anna Boogerd

Gehele straat

2.2

II

1b.

Binnenboogerd

Gehele straat

2.2

II

1c.

Buitenboogerd

Gehele straat

2.2

II

1d.

Geerboogerd

Gehele straat

2.2

II

1e.

Geerweg

Gehele straat

2.2

II

1f.

Kalverbos

Gehele straat

2.1

II

1g.

Klein Vrijenban

Gehele straat

2.2

II

1h.

Koningsplein

Gehele straat

2.2

II

1i.

Laantje achter Wilhelmina

Gehele straat

2.1

II

1j.

Nieuwe Plantage

Ten westen van de Wateringse Vest

2.2

II

1k.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringse Vest, met uitzondering van de onder 1l. genoemde straatdelen.

2.1

II

1l.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringse Vest, parkeerplaatsen gelegen aan de noordzijde tussen Wateringse Vest en Klein Vrijenban

2.2

II

1m.

Pieter Hendrikstraat

Gehele straat

2.2

II

1n.

Spoorzone D (gebiedsontwikkeling)

Het gebied tussen de Wateringsevest, Watertorengracht, DSM-terrein en het spoor, incl. Wateringsevest en de Kampveldweg

2.1

II

Gebied D (D2)

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Beyerinckstraat

Gehele straat

2.2

II

1b.

Donker Curtiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Goeman Borgesiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1d.

Heemskerkstraat

Gehele straat

2.2

II

1e.

J.C. van Markenplein

Tussen de Laan van Altena en Ruys de Beerenbrouckplein

2.2

II

1f.

Laan van Altena

Ter hoogte van huisnummer 2 t/m 32 (oneven) en huisnummer 1 t/m 63

2.2

II

1g.

Van Houtenstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Wallerstraat

Ter hoogte van de huisnummers 1, 3, 5 en 7

2.2

II

1i.

Zocherweg

Tussen Wallerstraat en J.C. van Markenplein

2.2

II

Gebied E

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aan 't Verlaat

Tussen Oostsingel en Sint Jorisweg

2.1

II

1b.

Alyd Buserstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Bieslandsekade

Tussen Oostsingel en Van Lodensteynstraat

2.2

II

1d.

Clara van Sparwoudestraat

Gehele straat

2.1

II

1e.

De Genestetstraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Dr. Schaepmanstraat

Tussen Oostsingel en Vondelpad

2.2

II

1g.

Fabritiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Geertruyt van Oostenstraat

Tussen Stalpaert van der Wieleweg en de Vondelstraat

2.2

II

1i.

Gerard van Loonstraat

Gehele straat

2.2

II

1j.

Groenlandselaan

Gehele straat

2.2

II

1k.

‘t Vrije Land

Gehele straat

2.2

II

1l.

Hugo van Rijkenlaan

Gehele straat

2.2

II

1m.

Koepoortstraat

Gehele straat

2.2

II

1n.

Leonard Bramerstraat

Gehele straat

2.2

II

1o.

Maria Duystlaan

Gehele straat

2.2

II

1p.

Maria Strickhof

Gehele straat

2.2

II

1q.

Oostsingel

Tussen Sint Eustatiusstraat en Oostblok

2.2

II

1r.

Palamedesstraat

Gehele straat

2.2

II

1s.

Pieter de Hooghstraat

Gehele straat

2.2

II

1t.

Rembrandtstraat

Gehele straat

2.2

II

1u.

Rubberplantage

Gehele straat

2.2

II

1v.

Stalpaert van der Wieleweg

Gehele straat

2.2

II

1w.

Tweemolentjeskade

Tussen Van Bronckhorststraat de Van Miereveltlaan

2.2

II

1x.

Tweemolentjeskade

Tussen Oostsingel en Van Bronckhorststraat

2.1

II

1y.

Van Bronckhorststraat

Gehele straat

2.2

II

1z.

Van der Madestraat

Gehele straat

2.2

II

2a.

Van Lodensteynstraat

Tussen Maria Duystlaan en Geertruyt van Oostenstraat

2.2

II

2b.

Van Miereveltlaan

Tussen Maria Duystlaan en Tweemolentjeskade

2.2

II

2c.

Van Renswoudestraat

Gehele straat

2.2

II

2d.

Vermeerstraat

Gehele straat

2.2

II

2e.

Vondelstraat

Gehele straat

2.2

II

2f.

Willem van Aelststraat

Gehele straat

2.2

II

Gebied F

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Abtswoudseweg

Gehele straat

2.2

II

1b.

Agatha van Leidenlaan

Gehele straat

2.2

II

1c.

Aleid van Malsenlaan

Gehele straat

2.2

II

1d.

Anthracietplaats

Gehele straat

2.2

II

1e.

Botaniestraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Conradlaan

Gehele straat

2.2

II

1g.

Cornelis Trompstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Crommelinplein

Gehele straat

2.1

II

1i.

Crommelinlaan

Gehele straat

2.2

II

1j.

De Groene Haven

Gehele parkeerterrein

2.1

II

1k.

Drukkerijlaan

Gehele straat

2.2

II

1l.

Elisabeth van Zuilenlaan

Gehele straat

2.2

II

1m.

Engelsestraat

Gehele straat

2.1

II

1n.

Herenpad

Gehele straat

2.2

II

1o.

Hertog Govertkade

Gehele straat

2.2

II

1p.

Hillenlaan

Gehele straat

2.2

II

1q.

Hooikade

Gehele straat

2.2

II

1r.

Julianalaan

Tussen Michiel de Ruyterweg en Rotterdamseweg, met uitzondering van het onder 1s. genoemde straatdeel

2.2

II

1s.

Julianalaan

Tussen Julianalaan 145 en de Maerten Trompstraat

2.1

II

1t.

Kanaalweg

Gehele straat

2.2

II

1u.

Koningsveld

Gehele straat

2.2

II

1v.

Laan van Braat

Gehele straat

2.2

II

1w.

Laan van Van der Gaag

Gehele straat

2.2

II

1x.

Machteld van Meterenlaan

Gehele straat

2.2

II

1y.

Maerten Trompstraat

Gehele straat

2.2

II

1z.

Michiel de Ruyterweg

Gehele straat

2.2

II

2a.

Mijnbouwplein

Gehele straat

2.2

II

2b.

Mijnbouwstraat

Tussen het Mijnbouwplein en Rotterdamseweg

2.2

II

2c.

Piet Heinstraat

Gehele straat

2.2

II

2d.

Plein Delftzicht

Gehele straat

2.1

II

2e.

Rotterdamseweg

Tussen Mijnbouwstraat en Van Barenstraat

2.2

II

2f.

Rotterdamseweg

Tussen Hertog Govertkade en Mijnbouwstraat

2.1

II

2g.

Scheepmakerij

Gehele straat

2.1

II

2h.

Spoorzone F (gebiedsontwikkeling)

Het gebied ingeklemd tussen het spoor, aan de zuidzijde begrensd door (het verlengde van) de Jupiterstraat, aan de westzijde begrensd door de Röntgenweg, Industriestraat, Nijverheidsdwarsstraat, Ambachtsstraat en Fabriekstraat en aan de noordzijde begrensd door de Westlandseweg (exclusief de parkeerplaatsen gelegen aan deze straten)

2.1

II

2i.

Van Speykstraat

Tussen Van Speykstraat 2b en Maerten Trompstraat

2.2

II

2j.

Van Speykstraat

Tussen Rotterdamseweg en Van Speykstraat 2b

2.1

II

2k.

Zuideinde

Tussen Hooikade en Abtswoudseweg

2.2

II

2l.

Gebied TU noord

Het gebied tussen de Kanaalweg, Michiel de Ruyterweg, Zuidplantsoen, Schoenmakerstraat en Julianalaan

2.1

II

Parkeerterreinen binnenring

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Nijverheidsplein

Gehele parkeerterrein

2.4

II

Buitenring

 

 

 

 

 

Gebied H

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Reinier de Graafweg

Tussen Mozartpad en Witmolen, inclusief de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de woningen met huisnummer 2 t/m 636

3.2

IV

Gebied Z

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aart van der Leeuwlaan

Tussen Troelstralaan en Martinus Nijhofflaan, inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

3.3

III

1b.

Akropolishof

Gehele straat

3.3

III

1c.

Artemisstraat

Inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

3.3

III

1d.

Dichtersweg

Incl. parkeerterrein onder oprit parkeerdek supermarkt

3.1

III

1e.

Eduard du Perronlaan

Parkeerterrein achter Aart van der Leeuwflat, tussen E. du Perronlaan en Dichtersweg

3.1

III

1f.

Mercuriusweg

Gehele straat

3.3

III

1g.

Nijverheidsstraat

Parkeerterrein tussen Nijverheidsdwarsstraat, Industriestraat en Papsouwselaan

3.1

III

1h.

Palmyraplaats

Gehele straat

3.3

III

1i.

Papsouwselaan

Parkeerterreinen voor supermarkt Aldi en parkeerterrein Hovenplein, exclusief de langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

3.1

III

1j.

Persepolishof

Gehele straat

3.3

III

1k.

Poptahof Noord

Gehele straat

3.3

III

1l.

Poptahof Zuid

Gehele straat

3.3

III

1m.

Roland Holstlaan

Tussen Eduard du Perronlaan en Dichtersweg, inclusief parkeerterrein

3.1

III

1n.

Taj Mahalplaats

Gehele straat

3.3

III

1o.

Troelstralaan

Gehele straat

3.3

III

1p.

Westlandseweg

Tussen Papsouwselaan en Lokomotiefpad

3.3

III

Plaats en tijdstip uitsluitend betaald parkeren

In de volgende straten/gebieden is parkeren met een bewoners- of bedrijfsvergunning niet toegestaan. Parkeren kan hier uitsluitend tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft of met een overall parkeervergunning, zorgverlenersvergunning of functionele vergunning.

 

Gebied Y

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Parkeerterrein Jaffa

Het parkeerterrein voor begraafplaats Jaffa

3.4

V

Gebied Z

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Martinus Nijhofflaan

Gehele straat

3.1

III

1b.

Minervaweg

Tussen Delflandplein en Hendrik Tollenstraat

3.1

III

1c.

Papsouwselaan

De langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

3.1

III

Bijlage 2

 

Behorende bij het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2016

Wijze betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

Wijze van betalen parkeerbelasting bij betaald parkeren

 • a.

  Terstond bij aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Bij het in werking stellen moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • b.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van de op de parkeerapparatuur aangegeven betaalwijzen.

 • c.

  Het saldo op de gebruikte betaalwijze(n) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • d.

  Het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt, dient op de parkeerapparatuur ingevoerd te worden.

 • e.

  In afwijking van het bepaalde onder 1b kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten en dient hij te beschikken over een geldig account van de belparkeerprovider. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch of met ander communicatiemiddel door te geven aan de belparkeerprovider waarmee de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten. Tevens neemt de belastingplichtige eventuele overige voorwaarden in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 14 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015.

Wijze van betalen bij belanghebbendenparkeren

 • a.

  De vergunning wordt verstrekt op basis van het kenteken van het voertuig.

 • b.

  De vergunning is slechts geldig in het gebied en op de momenten waarvoor deze is afgegeven.