Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV uitvoeringsbesluit 11

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV uitvoeringsbesluit 11
CiteertitelElfde uitvoeringsbesluit APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201019-03-2010Nieuwe regeling

16-02-2010

Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elfde uitvoeringsbesluit APV

Het college van de gemeente Delft,

gelet op artikel 5:10 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft,

b e s l u i t:

aan te wijzen op de weg gelegen plaatsen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan:

 • 1.

  alle wegen, weggedeelten of plaatsen in en rond het Station Delft-Centraal gelegen in het gebied begrensd door hieronder genoemde straten en zoals aangegeven op de bij dit besluit horende kaart:

  • aan de oostzijde de van het Station door het voormalige Laantje van Mater, railing Westvest thv huisnr 27 t/m brug Westvest , water Westvest,, Westlandseweg.

  • aan de westzijde van het Station de Westerstraat, Coenderstraat, Parallelweg, Lokomotiefpad.

 • 2.

  alle wegen, weggedeelten of plaatsen in en rond het Station Delft-Zuid gelegen in het gebied begrensd door hieronder genoemde straten en zoals aangegeven op de bij dit besluit horende kaart:

  • aan de oostzijde van het Station door Schieweg, Kruithuisweg, Energieweg, Edisonplein, Schieweg.

  • aan de westzijde van het Station door Vulcanusweg, Frederik van Eedenlaan, Kruithuispad, Kruithuisweg, Motorenweg, Tanthofdreef, Hoogspanningspad, Vulcanusweg.

Delft, 16 februari 2010

Het college voornoemd,

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

secretaris

mr. drs. H.G.L.M.Camps

Bijlage