Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV uitvoeringsbesluit 9

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV uitvoeringsbesluit 9
CiteertitelNegende uitvoeringsbesluit APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201027-02-2010Nieuwe regeling

16-02-2010

Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Negende uitvoeringsbesluit APV

Het college van de gemeente Delft,

gelet op artikel 5:3, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft,

b e s l u i t:

aan te wijzen als wegen en weggedeelten waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel dit voertuig te koop aan te bieden of te verhandelen:

  • a.

    de Buitenhofdreef, oost- en westzijde, gelegen tussen de Vrijheidslaan/ Wilhelminalaan en de Martinus Nijhofflaan;

  • b.

    Oostsingel westzijde, tussen Oostblok en Geertruyt van Oostenstraat;

  • c.

    alle wegen en weggedeelten gelegen binnen het gebied begrensd door: Westlandseweg noordzijde - spoorlijn - Minervaweg, H. Tollensstraat en E. du Perronlaan zuidzijde - Provincialeweg westzijde met inbegrip van genoemde wegen en weggedeelten.

Delft, 16 februari 2010

Het college voornoemd

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

secretaris

mr. drs. H.G.L.M.Camps