Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV uitvoeringsbesluit 10

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV uitvoeringsbesluit 10
CiteertitelTiende uitvoeringsbesluit APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201029-01-2014Nieuwe regeling

16-02-2010

Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tiende uitvoeringsbesluit APV

Het college van de gemeente Delft;

overwegende dat het openlijk gebruik van alcoholhoudende drank op de openbare weg in de binnenstad van Delft alsmede in de directe omgeving van het Stationsplein te Delft tot overlast, die een inbreuk vormt op de rechten van anderen, kan leiden;

overwegende dat die inbreuk kan bestaan uit intimiderend of anderszins hinderlijk gedrag jegens voorbijgangers en bewoners in de betreffende gebieden, waardoor er sprake kan zijn van schending van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat;

gelet op artikel 2:33 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft;

b e s l u i t :

aan te wijzen het gebied in de binnenstad van Delft, gelegen binnen de navolgende straten (de straten zelf daarbij inbegrepen): Lokomotiefpad, Parallelweg, Coenderstraat (oostzijde), Bolwerk, Spoorsingel, Kampveldweg, Wateringsevest, Nieuwe Plantage, Oostplantsoen, Oosterstraat, Oranje Plantage, Oostpoort, Zuiderstraat, Asvest, Zuidwal, Westlandseweg (tot de kruising met het Lokomotiefpad) als gebied waarin het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen dan wel aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Delft, 16 februari 2010.

Het college voornoemd,

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

secretaris

mr. drs. H.G.L.M.Camps