Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV uitvoeringsbesluit 14

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV uitvoeringsbesluit 14
CiteertitelVeertiende uitvoeringsbesluit APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordenng Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201026-02-2014Nieuwe regeling

16-02-2010

Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Veertiende uitvoeringsbesluit APV

De burgemeester van de gemeente Delft,

gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:56 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft,

b e s l u i t :

aan te wijzen het gebied waar cameratoezicht zal plaatsvinden ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en/of andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn:

 • 1.

  alle wegen, weggedeelten of plaatsen in en rond het Station Delft-Centraal gelegen in het gebied begrensd door hieronder genoemde straten en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart:

  • -

   aan de noordzijde van het Station door het Bolwerk

  • -

   aan de oostzijde van het Station door de Westvest

  • -

   aan de westzijde van het Station, de Coenderstraat, de Parallelweg en het Lokomotiefpad

  • -

   aan de zuidzijde van het Station het gedeelte van de Westlandseweg gelegen tussen het Lokomotiefpad en de Van Leeuwenhoeksingel, en het gedeelte van de Zuidwal gelegen tussen de Van Leeuwenhoeksingel en de Westvest.

 • 2.

  het cameratoezicht in het onder 1 genoemde gebied toe te passen voor de duur van 4 (vier) jaar, ingaande op 1 mei 2009.

Delft, 16 februari 2010.

De burgemeester voornoemd,

mr. drs. G.A.A.Verkerk

Gebied m.b.t. cameratoezicht Station Delft Centraal