Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV uitvoeringsbesluit 15

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV uitvoeringsbesluit 15
CiteertitelVijftiende uitvoeringsbesluit APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Delft

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2010Nieuwe regeling

16-02-2010

Delft op Zondag 28 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vijftiende uitvoeringsbesluit APV

Het college van burgemeester en wethouders van Delft

gelet op artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijk Verordening voor Delft,

Overwegende,

- dat het college op grond van artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen kan aanwijzen ten aanzien waarvan het college verklaart dat het rijden (..) met een paard aldaar overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden;

- dat een paard dat buiten de ruiterpaden treedt overlast kan veroorzaken en/of schade kan berokkenen aan milieuwaarden dan wel aan bezoekers van het natuurrecreatie- gebied Delftse Hout;

- dat het ongewenst is dat paarden – al dan niet met berijders/ruiters – in het water van de Delftse Hout komen;

b e s l u i t :

 

  • 1.

    de Delftse Hout met uitzondering van de ruiterpaden aan te wijzen ex artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening als gebied c.q. terrein waar het rijden met een paard overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden;

  • 2.

    dat het in de Delftse Hout verboden is om zich met een paard te bevinden buiten de als zodanig aangeduide ruiterpaden en als zodanig gemarkeerde paden;

  • 3.

    dat de ruiterpaden ter plekke door middel van borden nader worden aangeduid.

Delft, 16 februari 2010.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

secretaris

mr. drs. H.G.L.M.Camps