Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Besluit van de burgemeester van de gemeente Delft houdende regels omtrent cameratoezicht Veertien a uitvoeringsbesluit APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Delft houdende regels omtrent cameratoezicht Veertien a uitvoeringsbesluit APV
CiteertitelVeertien a uitvoeringsbesluit APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201924-07-2019nieuwe regeling

21-01-2019

gmb-2019-16295

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Delft houdende regels omtrent cameratoezicht Veertien a uitvoeringsbesluit APV

De burgemeester van de gemeente Delft,

 

overwegende dat:

 

 • -

  In de binnenstad van Delft zwaar geweld gericht op meerdere panden heeft plaatsgevonden;

 • -

  de driehoek gelet op de ernst van de misdrijven en met het oog op mogelijke dreiging na beraadslaging deze maatregel met camera’s noodzakelijk acht;

 • -

  de politie extra surveilleert;

 • -

  het derhalve in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om in dit gebied voor een bepaalde duur cameratoezicht voort te zetten ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen; 

gelet op artikel 151 c Gemeentewet en artikel 2.62 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft,

 

b e s l u i t:

 

in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is aan te wijzen het gebied waar cameratoezicht kan plaatsvinden ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en/of andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn:

 

 • 1.

  alle wegen, weggedeelten of plaatsen in en rond de binnenstad van Delft gelegen in het gebied begrensd door hieronder genoemde straten en zoals aangegeven op de bij dit besluit horende kaart: Westvest, Zuidwal, Ezelsveldlaan, Oosteinde, Nieuwe Langendijk, Vrouwenregt, Vrouwjuttenland, Verwersdijk, Doelenplein, Cellebroerstraat, Choorstraat, Heilige Geestkerkhof, Oude Delft, Binnenwatersloot en Phoenixstraat/Bolwerk.

   

 • 2.

  het cameratoezicht in het onder 1 genoemde gebied toe te passen voor een periode van maximaal 6 maanden na bekendmaking van dit besluit.

   

Delft,21 januari 2019

De burgemeester voornoemd,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester

Bijlage bij Veertien a uitvoeringsbesluit APV, kaart afbakening aangewezen gebied