Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2016
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201631-12-2016Onbekend

15-12-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2016

 

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2016.

Het gemeentelijk besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste één maal per jaar gewijzigd worden doordat zij trendmatig worden aangepast. Het Besluit wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders.

Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage

 • 1.

  De bedragen en percentages die gelden voor een eigen bijdrage zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2.

  Voor alle voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage mag worden geheven, wordt de eigen bijdrage geheven voor de gehele periode waarin de maatwerkvoorziening gebruikt wordt met als maximum de kostprijs van de voorziening.

Artikel 2. Verhuiskostenvergoeding.

 • 1.

  Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding bedraagt maximaal € 2.500,-

 • 2.

  Het bedrag waarboven het primaat van verhuizing wordt gehanteerd, bedraagt € 2.500,-

Artikel 3 Sportrolstoel.

Het bedrag van een voor een sportrolstoel bedraagt maximaal € 2.500,-

Artikel 4 Bouwkundige of woontechnische woningaanpassing en roerende woonvoorzieningen

  • 1.

   Het persoonsgebonden budget voor woningsanering wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

   • a.

    Raambedekking: € 22,75 per m2 glasoppervlakte

   • b.

    Vloerbedekking: € 22.75 per m2 vloeroppervlakte

  • 2.

   Het bedrag voor woningsanering wordt verminderd met de restwaarde van de te vervangen producten.

  • 3.

   De restwaarde wordt van de te vervangen producten wordt bepaald aan de hand van het volgende afschrijvingsschema:

   • a.

    afschrijving 0% tot 2 jaar oud;

   • b.

    afschrijving 25% van 2 tot 4 jaar oud;

   • c.

    afschrijving 50% van 4 tot 6 jaar oud;

   • d.

    afschrijving 75% van 6 tot 8 jaar oud;

   • e.

    afschrijving 100% vanaf 8 jaar oud.

Artikel 5 Huishoudelijke ondersteuning (plus)

 • 1.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning is € 180,00 per 4 weken

 • 2.

  Het g tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning plus is € 222,- per 4 weken

 • 3.

  Het pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning bedraagt maximaal € 18,00 per uur (100%) voor niet-gecontracteerde aanbieders

 • 4.

  Het pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning plus bedraagt maximaal € 22,20 per uur (100%) voor niet-gecontracteerde aanbieders

 • 5.

  Voor Huishoudelijke ondersteuning uitgevoerd in het eigen netwerk gelden afwijkende bedragen als vastgesteld in de tabel "inzet uit het sociale netwerk" (artikel 7).

Artikel 6 Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf, niet zijnde inzet uit het sociale netwerk

iWmo code

Ondersteuning

 

ZiN tarief 2016

Min-max

 

100% van de ondergrens van het ZiN tarief 2016 zijnde laagste aanbieder per categorie

Begeleiding Individueel

 

 

 

 

Basis

klokuur

35-46

35

 

Speciaal

klokuur

50-73

50

Begeleiding Groep

 

 

 

 

Basis

Dagdeel van vier klokuren

25-34

25

 

Speciaal

Dagdeel van vier klokuren

35-63

35

Kortdurend verblijf

 

 

 

 

Verblijfscomponent inclusief Begeleiding all in

Etmaal (24 uur)

70-110

70

Vervoer Dagbesteding.

 

 

 

 

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling

Etmaal (24 uur)

7,5

7,5

 

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling rolstoel

Etmaal (24 uur)

19

19

Artikel 7: Inzet uit het sociale netwerk

 • 1.

  Voor inzet uit het sociaal netwerk wordt het wettelijk bruto minimumloon gehanteerd zoals vastgesteld door de Rijksoverheid op het moment van indienen van de aanvraag.

 • 2.

  Het gehanteerde wettelijk bruto minimumloon is exclusief pensioenrechten en eventuele reiskosten en inclusief vakantietoeslag.

 • 3.

  Voor het berekenen van het bruto minimum uurloon wordt uitgegaan van een gebruikelijke arbeidsduur van 36 uur per week zoals vastgesteld door de Rijksoverheid op het moment van indienen van de aanvraag.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2016.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 3.

  Met ingang van dezelfde dag wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2015, zoals vastgesteld op 16 december 2014 door het college ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 15 december 2015