Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Den Helder

Eerste wijziging Beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDen Helder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging Beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201801-01-2018Eerste wijziging Beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2018

11-12-2018

gmb-2018-269943

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging Beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder;

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.3 lid 2 Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018;

 

besluit:

 

de Beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2018 als volgt te wijzigen.

 

Artikel 1  

In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

 • a.

  Het vijfde lid vervalt.

 • b.

  Het zesde lid wordt vernummerd naar het vijfde lid.

 • c.

  Het zevende lid wordt vernummerd naar het zesde lid en wordt als volgt gewijzigd:

Indien blijkt dat begeleiding tijdens vervoer naar en van de jeugdhulplocatie noodzakelijk is, worden de reiskosten van één begeleider vergoed.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Eerste wijziging op de Beleidsregels Jeugdhulp Den Helder 2018.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2018.

 

Aldus besloten in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder van

11 december 2018

burgemeester

Koen Schuiling

secretaris

Robert Reus