Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen
CiteertitelBeleidsregel ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2013nieuwe regeling

27-10-2009

Gemeenteblad 2013, 42

32a

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2009, nr. 32;

gehoord de commissie Ruimte & Economie d.d. 27 mei 2009 en 21 september 2009;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

De gemeentelijke Ontwikkelingsvisie Bedrijventerreinen met inachtneming van de volgende aanpas­singen:

 

 • a.

  Het product 'Ontwikkelingsvisie Bedrijventerreinen' te noemen in plaats van 'Structuurvisie Bedrijventerreinen'.

 • b.

  Beleidskeuze 8 gewijzigd over te nemen. Nieuwe bedrijventerreinen worden uitgegeven con­ form de door de Regioraad gemaakte afspraken, zoals vastgesteld in de Regionale Agenda Be­drijventerreinen.

 • c.

  In te stemmen met uitsluitend clustering van auto-gerelateerde detailhandel op bedrijventerrein de Leemskuilen.

 • d.

  De aangekondigde actiepunten en de financiële haalbaarheid ervan blijft altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2009.

 

De griffier, De voorzitter,