Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Detailhandelsvisie gemeente Deurne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDetailhandelsvisie gemeente Deurne
CiteertitelDetailhandelsvisie gemeente Deurne
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageDetailhandelsvisie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bron en datum bekendmaking zijn niet meer te achterhalen.

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2010nieuwe regeling

06-07-2010

Onbekend.

32a

Tekst van de regeling

Intitulé

Detailhandelsvisie gemeente Deurne

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2010, nr. 32;

gehoord de commissie Ruimte & Economie d.d. 31 mei 2010;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

De Detailhandelsvisie gemeente Deurne 2010 vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2010.

 

De griffier, De voorzitter

 

Detailhandelsvisie